Bitkisel Tedavi, İbrahim Gökçek, Bitkisel Ürünler, Gökçek Gıda İlaç, şifa market.Bitkisel Tedavi, İbrahim Gökçek, Bitkisel Ürünler, Gökçek Gıda İlaç, şifa market.

Liken Planus Hastalığı

Sebebi bilinmeyen ("liken ruber planus"ta olduğu gibi nadiren de sebebi bilinen), oldukça sık görülen bir "papuloskuamoz" hastalık olan liken planusta, hastalarda çok kaşıntılı, pullanan, düz tepeli lezyonlar bulunur. Tam olarak gelişmiş lezyonların rengi koyu kırmızı ile mor arasındadır. Lezyonlar pullanan plaklar oluşturacak şekilde birbirleriyle birleşirler. Travmaya uğrayan bölgelerde yeni lezyonlar ortaya çıkar (Koebner fenomeni).

 

Tercih ettiği yerler diz ve bileklerin fleksor yüzleridir fakat vücut yüzeyinin birçok kısmında olabilir. Saçlı deride, diğer deri yüzeylerinde görülen likenoid lezyonlarla birlikte veya tek başına inatçı, skarlasan alopesi ("liken planopilaris") olabilir, fakat genellikle deri yüzeyinde en azından follikuler hiperkeratoz bulunur. Hastaların yaklaşık yarısında ağız lezyonları da vardır ve bunlar ulserasyonlara bağlı şiddetli rahatsızlık oluşturabilirler. Vakaların %20 kadarında da genital lezyonlar bulunur.

 

Lezyonların merkezinde yuvarlak bir beyazlaşma olabilir ve bu sifilitik sankrdan ayırmada önemlidir. Tırnaklar da etkilenebilir. Lezyonlarda kalın bir pullanma ("hipertrofik liken planus") ve hatta blisterler bile ("bulloz liken planus") oluşabilir. Ağız boşluğundaki kronik ülseratif liken planusta yassı hücreli karsinom gelişebilir, fakat bu nadir görülen bir durumdur.

 

Patoloji


Histopatolojik değişiklikler ayırt ettiricidir. Travmaya uğramamış lezyonlarda, parakeratoz olmaksızın stratum korneumda kalınlaşma ve sıkılaşma vardır. Granuler tabaka fokal olarak kalınlaşır. Stratum spinozum da kalınlaşmıştır ve bazal keratinositler ortadan kalktigi icin bazal membran bolgesine doğru uzanır. Geride kalan bazal keratinositlerde sitoplazmik vakuolizasyon bulunabilir. Nekrotik bazal keratinosit kalintilari kolloid cisimcikler ("Civatte cisimcikleri") olarak görünür.

 

Nekrotik keratinositlerin hemen çevresinde lenfositler birikir ("satellitozis"). Papiller dermis kalinlasir ve bant tarzinda lenfosit infiltrasyonuyla dolar. Tam olarak gelişmiş lezyonlarda lenfositler dermis epidermis sinirini siler. Papiller dermiste lenfositler kadar, melanofajlar ve fibrozis de bulunabilir. Dermis değişiklikleri karakteristik olarak yüzeylidir ve papiller dermisi tutar fakat liken planopilariste kil follikullerinin derinliklerine kadar uzanabilir. Atrofik lezyonlarda nisbi hipergranuloz ile çok ince bir epidermis bulunabilir. Bulloz lezyonlarda dermis epidermis birlesim yerinde, bazal keratinositlerin nekrozundan kaynaklanan bir yarık vardır ve liken planus vakalarının çoğunda buna benzer daha küçük yarıklar bulunur ("Max Joseph mesafeleri").

 

Liken planus ilâclara sekonder, lupus eritematozus kaynaklı gibi başka likenoid hastalıklardan ayird edilmelidir. Likenoid ilâc erupsiyonlari dermiste hatta epidermiste orta derecede yoğun olabilen eozinofillere sahiptir. Plazma hücreleri, özellikle eozinofillerin bulunmadığı hallerde sekonder sifiliz ya da lupus eritematozus icin araştırma yapılmasını gerektirir. Bazı hastalarda lupus-liken planus çakışma sendromu (LE-LP overlap sendromu) denilen bir durum oluşur; burada lupus lezyonlari klinik olarak liken planusa benzer ve bazı lezyonlar histopatolojik olarak dahi liken planustan ayırt edilemez. Dermis epidermis sınırında ince granuler tarzda immunoglobulinlerin varligi gibi immunofloresan bulgular lupus eritematozusun göstergesidir. Liken niditus ve liken striatus yuzeyi parakeratotik bir pullanma ile örtülü, lenfositik infiltrasyon gosteren, küçük likenoid papullere sahip farklı hastalıklardır. Liken striatusta papuller lineer bir dizilim gösterir. Histolojk olarak sıklıkla kil follikulleri ve ter bezlerini tutar hatta derin dermise de ilerler.


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.