Bitkisel Ürünler Şifalı Bitkiler İbrahim Gökçek Doğal Tedavi HerbalistBitkisel Ürünler Şifalı Bitkiler İbrahim Gökçek Doğal Tedavi Herbalist

Varikosel nedir? Nasıl tedavi edilir?


 

Varikosel Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Varikosel testislerdeki kanı boşaltan venlerin (toplardamar) genişleyip varisleşmesidir.
Toplar damarların iç yüzeyinde kan dolaşımını düzenleyen kapakçıklar fonksiyonlarını yitirmiştir ve kanı boşaltamamaktadır. Testisten çıkan toplar damarların aşırı ve anormal olarak genişlemiş olması, testiste ısı etkisi ve beslenme sorunluluğu sonucu sperm üreten hücreleri toksik bazı maddelerle karşı karşıya bırakır. Bu durum maddeler testis içinde etki yarattığı için sperm oluşumunu kötü etkiler. Testislerin sonografik muayenesi ve damarsal araştırılması gerekir. Böyle bir durum cerrahi müdahale ile düzeltilir.
Puberte sonrası erkeklerin aşağı yukarı % 10-20 sinde görülür. Kısırlık (infertilite) şikayeti olan erkeklerin ise aşağı yukarı %40 ında varikosel mevcuttur. Sekonder infertilite şikayeti olan erkeklerde ( daha önceden en az bir çocuğu olan yalnız şimdi kısırlık şikayeti çeken) ise bu oran % 80 lerin üzerine çıkmaktadır. Varikosel her iki testiste de görülebilir. Ancak anatomik komşulukları kaynaklısı ile sol testiste görülme oranı % 85, sağ testiste görülme oranı ise % 15 civarındadır. Bir taraftaki varikosel genelde diğer testisi de etkilemektedir. 

Varikosel çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Ancak bazı durumlarda aşağıdaki belirtiler görülebilir: 

Testislerde ağrı 
Testislerde küçülme 
Testislerde dolgunlukluk hissi 
İnfertilite (kısırlık) 
Gözle görülebilen genişlemiş damarlar 
Ele gelen genişlemiş damarlar

Varikoselin neden kısırlığa neden olduğu konusu ile ilgili henüz net bir bilgi yoktur. Ancak genişleyen damarların testislerde neden olduğu ısı artışının sperm üretimini olumsuz etkilediği, genişleyen damarlarda biriken kanda anormal konsantrasyonlara ulaşan böbreküstü bezi ve renal ürünlerin sperm oluşumunu olumsuz etkilediği, yine bazı metabolik ürünlerin artması ve oksijenlenmenin azalmasının sperm üretimini olumsuz etkilediği gibi birtakım kuramlar mevcuttur.

Bazen hastalar testislerinde gördükleri ya da ayakta iken ellerine gelen genişlemiş damarlar nedeni ile hekime gelirler. Doktor tarafından yapılacak elle muayene ile genelde tanı konur. Bazen ultrasonografi / Doppler gerekebilir. Bütün varikoselli hastalara 4 günlük cinsel perhizden sonra sperm tahlili (spermiogram) yapılıp sperm sayısı, dinamikliği ve biçimleri araştırılmalıdır. Hastaların aşağı yukarı %70 inde sperm yoğunluğu ve dinamikliği azalmış, biçimleri bozulmuştur. Bu hastalarda yüksek oranda kısırlık görülür.Kısırlık şikayeti olan varikoselli erkeklerde, çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda ve testislerinden biri diğerine göre anlamlı küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde cerrahi tedavi tavsiyelir. Tedaviye geçmek için varikoselin kesinlikle sperm dşayetlerini bozmuş olması gerekir. Yani spermi normal ise tedavi edilmeyebilir. Evli olmayan erkeklerde de varikosel bulunmuş ve sperminde bozulma başlamış ise tedavi yapılmalıdır. Eğer erkek adolesan çağda, yani henüz ergenliğe gelmemiş ise ve sperm veremiyorsa bu durumda testiste küçülme olup olmadığına bakılır. O taraf testisi %10?dan fazla volüm kaybetmiş ise yine ameliyat endikasyonu vardır.

Testislerinde ağrı olan ve muayene ile varikosel saptanan erkeklerde bu ağrının kesinlikle varikoselden kaynaklanıyor olması gerekmez. Önce diğer nedenler araştırılmalı ve semptomatik tedavi yapılmalı, ondan sonra varikoselin tedavisine geçilmelidir.

VARİKOSELİN TEDAVİSİ AMELİYATTIR

Ameliyat sırasında mikroskop kullanılması tavsiyelmektedir. Ameliyatı kasık bölgesinden yapılan ufak bir kesi ile gerçekleşir. Testisi drene eden venler bağlanır. Basit bir ameliyattır ve genelde hastane de yatmayı gerektirmez. Varikosel ameliyatının başarı şansı değişiktir. Mikroskobik yapılan ameliyatların başarı şansı diğerlerine oranla çok daha yüksektir. Yaklaşık 30-60 dk. sürer. Bu sırada testis ile ilgili diğer oluşumların zarar görmemesine özen gösterilmelidir. Varikosel ameliyatı dikkatli yapılmaz ise hidrosel (testis çevresinde sıvı birikimi), atrofi gibi komplikasyonlar görülebilir. Ama son yıllarda, ameliyat yönteminde elde edilen ilerlemeler vasıtası ile bu komplikasyonlara aşağı yukarı hiç rastlanılmamaktadır. Bunda cerrahın tecrübesi önemlidir. Ameliyat olacak kişilerin bunu iyi bilmesi ve ameliyatı yapacak hekimdan da bu hususta bilgi alması gerekir. Ameliyattan 3 ay sonra sperm üretiminde düzelme görülmeye başlar. Sperm tetkiki operasyondan sonraki 3-6. ayda yapılmalıdır. Sperm üretimindeki düzelme ameliyat olan hastaların %50-80 inde görülür. Gebelik üzerindeki etkisi de yüzde 20-69 civarında artmaktadır. Azoospermi olgularında da varikosel ameliyatı yapılması tavsiyelirse de, başarılı olmasının daha düşük olacağı daha önceden belirtilmelidir.
Tüp bebek uygulaması yapılacak erkeklerde de varikosel ameliyatı yapıldıktan sonra tüp bebeğe geçilmesi başarıyı artırabilir. Ameliyat edilen hastaların bir kısmında sperm dşayetleri biraz daha yükselerek mikroenjeksiyon (ICSI) yerine aşılama (IUI) uygulamasına geçilebilir, hatta doğal yolla gebe kalma şansı da elde edilebilir. Spontan gebelik sağlanamayan hastalarda sperm sayısı, motilite ya da sperm morfolojisindeki iyileşme ile yardımcı üreme yöntemlerinin başarısı artmaktadır.

 

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.